کاروان
کاروان
%0

تۆمارکردن

2005/09/07

بەشداری

25

2007/04/19

بۆ جی وەڵامت پئ ناگا ت لە كاتی وەڵام دانەوەی پرسیارێك لەم سەكۆیەدا ؟

Re: بۆ جی وەڵامت پئ ناگا ت لە كاتی وەڵام دانەوەی پرسیارێك لەم سە ...

2007/04/19

بۆ جی وەڵامت پئ ناگا ت لە كاتی وەڵام دانەوەی پرسیارێك لەم سەكۆیەدا ؟

Re: بۆ جی وەڵامت پئ ناگا ت لە كاتی وەڵام دانەوەی پرسیارێك لەم سە ...

2005/10/08

فلیم؟

Re: فلیم؟ ...

2005/10/08

فلیم؟

Re: فلیم؟ ...

2005/10/07

فلیم؟

Re: فلیم؟ ...

2005/10/07

فۆنتی عه لی

Re: فۆنتی عه لی ...

2005/10/04

Windows XP Kurdish Version

Re: Windows XP Kurdish Version ...

2005/09/11

جیاوازی؟

Re: جیاوازی؟ ...

پەڕەکان

نەخشەی چالاکی