پاسار
پاسار
%0

تۆمارکردن

2004/10/29

بەشداری

18

2004/12/11

وزارةتي رِؤشنبيري

Re: وزارةتي رِؤشنبيري ...

2004/11/21

Cookies

Re: Cookies ...

2004/11/21

دۆزینەوەی آ پ

Re: دۆزینەوەی آ پ ...

2004/11/20

درەنگی داگیرساندنی کۆمپیوتەر

Re: درەنگی داگیرساندنی کۆمپیوتەر ...

2004/11/20

کاک علی فۆنت

Re: کاک علی فۆنت ...

2004/11/20

وێنه ( شێواندن )

Re: وێنه ( شێواندن ) ...

2004/11/20

دۆزینەوەی آ پ

Re: دۆزینەوەی آ پ ...

2004/11/20

درەنگی داگیرساندنی کۆمپیوتەر

Re: درەنگی داگیرساندنی کۆمپیوتەر ...

2004/11/20

مۆنیتــــــــــــــــــــۆر

Re: مۆنیتــــــــــــــــــــۆر ...

2004/11/19

www.chopy.net

Re: www.chopy.net ...

2004/11/19

مۆنیتــــــــــــــــــــۆر

Re: مۆنیتــــــــــــــــــــۆر ...

2004/11/08

سپای ویر

Re: سپای ویر ...

پەڕەکان

نەخشەی چالاکی