هۆژان كۆیی
هۆژان كۆیی
%0

تۆمارکردن

2004/05/31

بەشداری

485

2003/10/25

فۆنتی یونیكود

و: فۆنتی یونیكود ...

2003/10/25

فۆنتی یونیكود

و: فۆنتی یونیكود ...

2003/10/25

بۆ ئەو كەسانەی كە كراكی پرۆگرامێكیان دەست ناكەوێت فەرموون

و: بۆ ئەو كەسانەی كە كراكی پرۆگرامێكیان دەست ناكەوێت فەرموون ...

2003/10/25

كۆمەڵێك باك گراوندی زۆر جوان بۆ دێسك تۆپ

و: كۆمەڵێك باك گراوندی زۆر جوان بۆ دێسك تۆپ ...

2003/10/25

باشترین سكانی سەرهێڵ لەڕێگای ئینتەرنێت دژی ڤایرۆس.

و: باشترین سكانی سەرهێڵ لەڕێگای ئینتەرنێت دژی ڤایرۆس. ...

2003/10/25

fonti kurdi

و: fonti kurdi ...

2003/10/24

بۆ ئەو كەسانەی كە كراكی پرۆگرامێكیان دەست ناكەوێت فەرموون

و: بۆ ئەو كەسانەی كە كراكی پرۆگرامێكیان دەست ناكەوێت فەرموون ...

2003/10/24

باشترین سكانی سەرهێڵ لەڕێگای ئینتەرنێت دژی ڤایرۆس.

و: باشترین سكانی سەرهێڵ لەڕێگای ئینتەرنێت دژی ڤایرۆس. ...

2003/10/24

جاوا

و: جاوا ...

2003/10/24

fonti kurdi

و: fonti kurdi ...

2003/10/24

بۆ ئەو كەسانەی كە كراكی پرۆگرامێكیان دەست ناكەوێت فەرموون

و: بۆ ئەو كەسانەی كە كراكی پرۆگرامێكیان دەست ناكەوێت فەرموون ...

2003/10/24

جاوا

و: جاوا ...

2003/10/23

له Front Page دا بۆچی (ێ،ڕ،ۆ،پ.ژ،ڵ،چ) به (؟) دەنووسرێ ..

و: له Front Page دا بۆچی (ێ،ڕ،ۆ،پ.ژ،ڵ،چ) به (؟) دەنووسرێ .. ...

پەڕەکان