هۆژان كۆیی
هۆژان كۆیی
%0

تۆمارکردن

2004/05/31

بەشداری

485

2003/10/27

ماڵپەڕەكی كوردی لەم جۆرە؟

و: ماڵپەڕەكی كوردی لەم جۆرە؟ ...

2003/10/27

ماڵپەڕەكی كوردی لەم جۆرە؟

و: ماڵپەڕەكی كوردی لەم جۆرە؟ ...

2003/10/27

ماڵپەڕەكی كوردی لەم جۆرە؟

و: ماڵپەڕەكی كوردی لەم جۆرە؟ ...

2003/10/27

كاك هۆزان

و: كاك هۆزان ...

2003/10/26

بۆ ئەو كەسانەی كە كراكی پرۆگرامێكیان دەست ناكەوێت فەرموون

و: بۆ ئەو كەسانەی كە كراكی پرۆگرامێكیان دەست ناكەوێت فەرموون ...

2003/10/26

ئایا بیرتان لەوه كردۆتەوه

و: ئایا بیرتان لەوه كردۆتەوه ...

2003/10/26

The Matrix Revolutions 2003

و: The Matrix Revolutions 2003 ...

2003/10/26

بۆ ئەو كەسانەی كە كراكی پرۆگرامێكیان دەست ناكەوێت فەرموون

و: بۆ ئەو كەسانەی كە كراكی پرۆگرامێكیان دەست ناكەوێت فەرموون ...

2003/10/26

بەكام فۆنت ئەتوانم هەورامی بنووسم

و: بەكام فۆنت ئەتوانم هەورامی بنووسم ...

2003/10/26

كوژانه وێو پێبونێه وه ی كۆمپیوته ره

و: كوژانه وێو پێبونێه وه ی كۆمپیوته ره ...

2003/10/26

پاراستنی كۆمپیوته ر

و: پاراستنی كۆمپیوته ر ...

2003/10/25

www.rezgar.com

و: www.rezgar.com ...

2003/10/25

پاراستنی كۆمپیوته ر

و: پاراستنی كۆمپیوته ر ...

پەڕەکان