هۆژان كۆیی
هۆژان كۆیی
%0

تۆمارکردن

2004/05/31

بەشداری

485

2003/11/01

شێوەیەكی دیكە‌ بۆ شوێن هەڵكردنی پێوەندیە ICQ كان

و: شێوەیەكی دیكە‌ بۆ شوێن هەڵكردنی پێوەندیە ICQ كان ...

2003/11/01

چۆن بتوانم ip ـەكەم بگۆڕم له كەمترین كات دا

و: چۆن بتوانم ip ـەكەم بگۆڕم له كەمترین كات دا ...

2003/11/01

ئەمەش چەند وێنەكی windows DVD بەشی یەكەم.

و: ئەمەش چەند وێنەكی windows DVD بەشی یەكەم. ...

2003/11/01

چۆن دەتوانم بزانم چ به كامپیۆتێرەكەم ئەنووسرێ؟

و: چۆن دەتوانم بزانم چ به كامپیۆتێرەكەم ئەنووسرێ؟ ...

2003/11/01

چۆنیەتی شكاندنی قوفڵی دیسكێت

و: چۆنیەتی شكاندنی قوفڵی دیسكێت ...

2003/11/01

چۆن بتوانم ip ـەكەم بگۆڕم له كەمترین كات دا

و: چۆن بتوانم ip ـەكەم بگۆڕم له كەمترین كات دا ...

2003/10/31

چۆنیەتی شكاندنی قوفڵی دیسكێت

و: چۆنیەتی شكاندنی قوفڵی دیسكێت ...

2003/10/30

بەكام فۆنت ئەتوانم هەورامی بنووسم

و: بەكام فۆنت ئەتوانم هەورامی بنووسم ...

2003/10/30

لۆ kurdsat.tv/

و: لۆ kurdsat.tv/ ...

2003/10/30

Start -- > Run-- >regedit

و: Start -- > Run-- >regedit ...

2003/10/30

چۆنیەتی شكاندنی قوفڵی دیسكێت

و: چۆنیەتی شكاندنی قوفڵی دیسكێت ...

2003/10/29

چۆنیەتی شكاندنی قوفڵی دیسكێت

و: چۆنیەتی شكاندنی قوفڵی دیسكێت ...

2003/10/29

میمۆری..

و: میمۆری.. ...

2003/10/29

بەكام فۆنت ئەتوانم هەورامی بنووسم

و: بەكام فۆنت ئەتوانم هەورامی بنووسم ...

پەڕەکان