هۆژان كۆیی
هۆژان كۆیی
%0

تۆمارکردن

2004/05/31

بەشداری

485

2003/07/16

دانانی دوو ویندۆس

و: دانانی دوو ویندۆس ...

2003/07/16

دانانی دوو ویندۆس

و: دانانی دوو ویندۆس ...

2003/07/15

پر سێار

و: پر سێار ...

2003/07/11

سەتەلایت

و: سەتەلایت ...

2003/07/11

دانانی دوو ویندۆس

و: دانانی دوو ویندۆس ...

2003/07/10

جاڤا ڤێرچوال ماشێنJava Virtual Machine

و: جاڤا ڤێرچوال ماشێنJava Virtual Machine ...

2003/07/09

گۆرینی پی دی ئێف بۆ وۆرد

و: گۆرینی پی دی ئێف بۆ وۆرد ...

پەڕەکان