هۆژان كۆیی
هۆژان كۆیی
%0

تۆمارکردن

2004/05/31

بەشداری

485

2003/11/05

‌ بۆ زانینی چەند كەس paltalkی بەكار هێنایە لەو PC لە بن دەستە!

و: ‌ بۆ زانینی چەند كەس paltalkی بەكار هێنایە لەو PC لە بن دەستە ...

2003/11/05

شاردنەوەو قفڵكردنی سۆرسی هتمل

و: شاردنەوەو قفڵكردنی سۆرسی هتمل ...

2003/11/05

زمانی كوردی زامنێكی دەوڵەمەنده

و: زمانی كوردی زامنێكی دەوڵەمەنده ...

2003/11/05

تكایە یارمەتی !!!‌ كەس هەیە ئەم بەرنامەیەی هەبێ ؟

و: تكایە یارمەتی !!!‌ كەس هەیە ئەم بەرنامەیەی هەبێ ؟ ...

2003/11/05

ڕێگایەكی تر بۆ گەڕانەوەی ئەم ژوورەی لێی دەركرای لە Paltalk!

و: ڕێگایەكی تر بۆ گەڕانەوەی ئەم ژوورەی لێی دەركرای لە Paltalk! ...

2003/11/05

كردنه وه ی سایتێك..

و: كردنه وه ی سایتێك.. ...

2003/11/05

تكایە یارمەتی !!!‌ كەس هەیە ئەم بەرنامەیەی هەبێ ؟

و: تكایە یارمەتی !!!‌ كەس هەیە ئەم بەرنامەیەی هەبێ ؟ ...

2003/11/05

تكایە یارمەتی !!!‌ كەس هەیە ئەم بەرنامەیەی هەبێ ؟

و: تكایە یارمەتی !!!‌ كەس هەیە ئەم بەرنامەیەی هەبێ ؟ ...

2003/11/05

تكایە یارمەتی !!!‌ كەس هەیە ئەم بەرنامەیەی هەبێ ؟

و: تكایە یارمەتی !!!‌ كەس هەیە ئەم بەرنامەیەی هەبێ ؟ ...

2003/11/05

باشترین ئه نتی فایرۆس چیه

و: باشترین ئه نتی فایرۆس چیه ...

2003/11/05

چاوم بەم چاتە كەوت با بزانین چی باسە لەوێ؟

و: چاوم بەم چاتە كەوت با بزانین چی باسە لەوێ؟ ...

پەڕەکان