سیامەند
سیامەند
%0

تۆمارکردن

2006/09/24

بەشداری

129

[URL=http://germeser.net/][IMG]http://germeser.net/images/germeser.jpg[/IMG][/URL]
2007/02/26

تەرجوومە دانان بۆ فلیم

Re: تەرجوومە دانان بۆ فلیم ...

2007/02/26

چۆن فۆنتی یونیکورد بگۆڕم بۆ فۆنتی عەلی؟

Re: چۆن فۆنتی یونیکورد بگۆڕم بۆ فۆنتی عەلی؟ ...

2007/02/24

دوای داگرتن و سڕینەوی( Norton Go Back ) کۆمپوتەرەکەم هەمووی تێک چوو،

Re: دوای داگرتن و سڕینەوی( Norton Go Back ) کۆمپوتەرەکەم هەمووی ...

2007/02/24

دوای داگرتن و سڕینەوی( Norton Go Back ) کۆمپوتەرەکەم هەمووی تێک چوو،

Re: دوای داگرتن و سڕینەوی( Norton Go Back ) کۆمپوتەرەکەم هەمووی ...

2007/02/24

format nabuni drivi c

Re: format nabuni drivi c ...

2007/02/14

ئەمەیان هەر زۆر موهیمه

Re: ئەمەیان هەر زۆر موهیمه ...

2007/02/14

ئەمەیان هەر زۆر موهیمه

Re: ئەمەیان هەر زۆر موهیمه ...

2007/02/14

داوای ڤێستاو شێوازەکانی بکە لێرە ...!

Re: داوای ڤێستاو شێوازەکانی بکە لێرە ...! ...

2007/02/14

format nabuni drivi c

Re: format nabuni drivi c ...

2007/02/14

لە ماک بۆ وۆرد

Re: لە ماک بۆ وۆرد ...

2007/02/13

لە ماک بۆ وۆرد

Re: لە ماک بۆ وۆرد ...

2007/02/13

داوای ڤێستاو شێوازەکانی بکە لێرە ...!

Re: داوای ڤێستاو شێوازەکانی بکە لێرە ...! ...

2007/02/12

خەڵاتی 0$ بۆ ئەوکەسەی جیاوازی دەدۆزێتە‌وە...

Re: خەڵاتی 0$ بۆ ئەوکەسەی جیاوازی دەدۆزێتە‌وە... ...

2007/02/12

داوای ڤێستاو شێوازەکانی بکە لێرە ...!

Re: داوای ڤێستاو شێوازەکانی بکە لێرە ...! ...

پەڕەکان