دیـلمان
دیـلمان
%0

تۆمارکردن

2004/10/31

بەشداری

20

2004/11/07

کۆدێکم دەوێت ..

Re: کۆدێکم دەوێت .. ...

2004/11/07

زمانی ASP و PHP

Re: زمانی ASP و PHP ...

2004/11/07

ئە گەر قبوڵم کەن

Re: ئە گەر قبوڵم کەن ...

2004/11/07

گۆرینی Hard Disk

Re: گۆرینی Hard Disk ...

2004/11/04

چ باسە؟

Re: چ باسە؟ ...

2004/11/03

کۆدێکم دەوێت ..

Re: کۆدێکم دەوێت .. ...

2004/11/03

ڤۆیس چات

Re: ڤۆیس چات ...

2004/11/03

? Uploading and retrieving binary data

Re: ? Uploading and retrieving binary data ...

2004/11/03

ئایا تا چه ند ڕاسته؟؟..

Re: ئایا تا چه ند ڕاسته؟؟.. ...

2004/11/03

بۆ بەڕێز کاک دیلمان

Re: بۆ بەڕێز کاک دیلمان ...

2004/10/31

ethernet ؟

Re: ethernet ؟ ...

2004/10/31

ئەكڕۆبات

Re: ئەكڕۆبات ...

2004/10/31

چوارگۆشه

Re: چوارگۆشه ...

2004/10/31

ناکوژیته وه

Re: ناکوژیته وه ...

پەڕەکان

نەخشەی چالاکی