دیزاینكار
دیزاینكار
%0

تۆمارکردن

2006/05/28

بەشداری

60

2006/09/16

ویندۆس

Re: ویندۆس ...

2006/09/16

ژمارەکان بە کوردی

Re: ژمارەکان بە کوردی ...

2006/09/10

مۆنتاژ کردنی فیلم

Re: مۆنتاژ کردنی فیلم ...

2006/09/04

گرفتێکی جددی بۆ کاری گرافیک و نوسین

Re: گرفتێکی جددی بۆ کاری گرافیک و نوسین ...

2006/09/03

خێرایی ئینتەرنێت

Re: خێرایی ئینتەرنێت ...

2006/08/29

مۆنتاژ کردنی فیلم

Re: مۆنتاژ کردنی فیلم ...

2006/08/29

مۆنتاژ کردنی فیلم

Re: مۆنتاژ کردنی فیلم ...

2006/08/29

پیناکل بۆ زمانی کوردی و عه ره بی

Re: پیناکل بۆ زمانی کوردی و عه ره بی ...

2006/08/24

ژوان

Re: ژوان ...

2006/08/16

جیا کردنەوەی Movie maker له SP 2

Re: جیا کردنەوەی Movie maker له SP 2 ...

2006/08/07

خێرخوایەک

Re: خێرخوایەک ...

2006/07/23

كوردوارێز

Re: كوردوارێز ...

2006/07/22

كوردوارێز

Re: كوردوارێز ...

پەڕەکان