ئاسۆ نادری
ئاسۆ نادری
%0

تۆمارکردن

2004/05/31

بەشداری

324

2004/11/01

SP2

Re: SP2 ...

2004/11/01

Adobe Photoshop CS

Re: Adobe Photoshop CS ...

2004/10/28

کە‌ سکڕۆڵ‌بار دەجولێنم ماڵپەڕ پارچە پارچە دێتەخوارێ

Re: کە‌ سکڕۆڵ‌بار دەجولێنم ماڵپەڕ پارچە پارچە دێتەخوارێ ...

2004/10/27

ئەگەر ئەرک نەبێت‌!

Re: ئەگەر ئەرک نەبێت‌! ...

2004/10/27

ئه م ڤایروسه جۆن لا ده جی؟

Re: ئه م ڤایروسه جۆن لا ده جی؟ ...

2004/10/26

ناوی كوردی

Re: ناوی كوردی ...

2004/10/24

internet temporary files

Re: internet temporary files ...

2004/10/23

ئاگره دیوار

Re: ئاگره دیوار ...

2004/10/20

windows XP we SP2

Re: windows XP we SP2 ...

2004/10/17

Frontpageدیاری کردنی گەورە و بچوکی لاپەڕەیەک.

Re: Frontpageدیاری کردنی گەورە و بچوکی لاپەڕەیەک. ...

2004/10/17

Frontpageدیاری کردنی گەورە و بچوکی لاپەڕەیەک.

Re: Frontpageدیاری کردنی گەورە و بچوکی لاپەڕەیەک. ...

2004/10/17

Frontpageدیاری کردنی گەورە و بچوکی لاپەڕەیەک.

Re: Frontpageدیاری کردنی گەورە و بچوکی لاپەڕەیەک. ...

2004/10/16

windws update

Re: windws update ...

2004/10/16

windws update

Re: windws update ...

پەڕەکان