ئاسۆ نادری
ئاسۆ نادری
%0

تۆمارکردن

2004/05/31

بەشداری

324

2004/12/15

سکرۆل بار

Re: سکرۆل بار ...

2004/12/12

Outlook Express

Re: Outlook Express ...

2004/12/09

نۆرتۆن ئانتی ویروس 2004

Re: نۆرتۆن ئانتی ویروس 2004 ...

2004/12/07

به ر ێزا ن PC که م پڕ بو ه له کرم فریا م که ون؟

Re: به ر ێزا ن PC که م پڕ بو ه له کرم فریا م که ون؟ ...

2004/12/07

CD داخستن ...

Re: CD داخستن ... ...

2004/12/06

Sp2

Re: Sp2 ...

2004/12/06

slaw barezan

Re: slaw barezan ...

2004/12/06

Sp2

Re: Sp2 ...

2004/12/06

Sp2

Re: Sp2 ...

2004/12/05

slaw barezan

Re: slaw barezan ...

2004/12/05

Sp2

Re: Sp2 ...

2004/12/02

ماڵپەڕی کارزان

Re: ماڵپەڕی کارزان ...

2004/12/02

فوتۆ شاپ

Re: فوتۆ شاپ ...

پەڕەکان