ئاسۆ نادری
ئاسۆ نادری
%0

تۆمارکردن

2004/05/31

بەشداری

324

2005/08/30

ماڵپەڕ بە پهپ

Re: ماڵپەڕ بە پهپ ...

2005/08/29

هاکەر

Re: هاکەر ...

2005/08/28

ماڵپەڕ بە پهپ

Re: ماڵپەڕ بە پهپ ...

2005/08/27

بەڕێز کاک بەردەقانی

Re: بەڕێز کاک بەردەقانی ...

2005/08/24

google instant message

Re: google instant message ...

2005/08/15

پۆرتاڵی پهپ

Re: پۆرتاڵی پهپ ...

2005/08/15

ته نها ده نگ..

Re: ته نها ده نگ.. ...

2005/08/12

Norton Antivirus 2006 External BETA

Re: Norton Antivirus 2006 External BETA ...

2005/08/11

پۆرتاڵی پهپ

Re: پۆرتاڵی پهپ ...

2005/07/25

کۆد بۆ نەهێشتنی ڕیکلام له جیۆسایتیس

Re: کۆد بۆ نەهێشتنی ڕیکلام له جیۆسایتیس ...

2005/07/10

پرسیارێک دەربارەی Users لە msn messenger

Re: پرسیارێک دەربارەی Users لە msn messenger ...

2005/07/02

Windows Movie Maker

Re: Windows Movie Maker ...

2005/06/29

ژمارە چۆن بە کوردی دەنووسرێت؟

Re: ژمارە چۆن بە کوردی دەنووسرێت؟ ...

2005/06/28

ژمارە چۆن بە کوردی دەنووسرێت؟

Re: ژمارە چۆن بە کوردی دەنووسرێت؟ ...

پەڕەکان