ئاسۆ نادری
ئاسۆ نادری
%0

تۆمارکردن

2004/05/31

بەشداری

324

2005/12/29

فیلم

Re: فیلم ...

2005/11/11

SP2 و گرفتی زمان

Re: SP2 و گرفتی زمان ...

2005/11/10

جاریکى تر ویندۆزى کوردی

Re: جاریکى تر ویندۆزى کوردی ...

2005/11/09

جاریکى تر ویندۆزى کوردی

Re: جاریکى تر ویندۆزى کوردی ...

2005/11/04

خاوبونەوه

Re: خاوبونەوه ...

2005/10/30

PPS-fil

Re: PPS-fil ...

2005/10/07

فلیم؟

Re: فلیم؟ ...

2005/10/07

دیسانەوە ISO فیل

Re: دیسانەوە ISO فیل ...

2005/09/26

ناردنەسەرەوە

Re: ناردنەسەرەوە ...

2005/09/25

ناردنەسەرەوە

Re: ناردنەسەرەوە ...

2005/09/17

خێرا یی ئینتەرنیت

Re: خێرا یی ئینتەرنیت ...

2005/09/03

Beana Lisa

Re: Beana Lisa ...

2005/09/02

بەبێ توانج !!!؟؟؟؟؟

Re: بەبێ توانج !!!؟؟؟؟؟ ...

پەڕەکان

نەخشەی چالاکی