ئارام
ئارام
%0

تۆمارکردن

2004/05/31

بەشداری

23

2007/04/23

دیسان ۆ،ڵ،ێ،ڤ

Re: دیسان ۆ،ڵ،ێ،ڤ ...

2007/04/20

بۆ جی وەڵامت پئ ناگا ت لە كاتی وەڵام دانەوەی پرسیارێك لەم سەكۆیەدا ؟

Re: بۆ جی وەڵامت پئ ناگا ت لە كاتی وەڵام دانەوەی پرسیارێك لەم سە ...

2007/02/03

ویندۆزی ڤێستا

Re: ویندۆزی ڤێستا ...

2006/11/14

stream

Re: stream ...

2006/09/25

keybord

Re: keybord ...

2005/05/20

فۆتۆ درەو Photo draw

Re: فۆتۆ درەو Photo draw ...

2005/05/20

فۆتۆ درەو Photo draw

Re: فۆتۆ درەو Photo draw ...

2005/04/03

GMAIL

2004/12/16

فۆرمات

Re: فۆرمات ...

2004/08/15

پیتی(...)

Re: پیتی(...) ...

پەڕەکان

نەخشەی چالاکی