تۆ لێرەیت

ماڵەوە سه‌‌کۆ دیـــزاین

په یج مه یکه ر

Qandil

Qandil

بڵاوکراوەتەوە

2006/08/31

دۆخی بوچوون

خوێندنەوە  ۔1۔ )

برایان، بۆچی برنامه کانی وه کو په یج مه که ر و ئین دیسایگن و فریی هه ند و ... هتد ناتوانن به کوردی بنووسن. هۆح چییه و چۆن چاره ده کرێت؟
سپاس

Qandil نووسیویەتی:
-------------------------------------------------------
> برایان، بۆچی بەرنامه کانی وه
> کو په یج مه که ر و ئین
> دیسایگن و فریی هه ند و ... هتد
> ناتوانن به کوردی بنووسن.
> هۆی چییه و چۆن چاره ده
> کرێت؟
> سپاس