تۆ لێرەیت

ماڵەوە سه‌‌کۆ پرسیار و وەڵام

بۆ کاک بەردەقانی

Zanest

Zanest

بڵاوکراوەتەوە

2004/09/28

دۆخی بوچوون

خوێندنەوە  ۔1۔ )

کاک ب‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ه رده قانی ، بیستومه دوێنێو پێرێ پ‌ یامێک به ناوی منه وه نوسراوه
hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh
یان شتێکی ل‌ و باب‌ ته بوه ، دوایی لابراوه ، من ئاگاداری شتی وا نیم !!!؟؟؟.
سوپاس .

جا من چی؟