تۆ لێرەیت

ماڵەوە سه‌‌کۆ
 مۆبایل
0
بابەتی داخراو فەرهەنگی دەرمان نوێکراوە
۔2016/06/07۔ : ۔Asso9۔۔Shwankkl۔
1
بابەتی داخراو فەرهەنگی شوان
۔2016/05/12۔ : ۔Arastooabbasi۔۔Shwankkl۔
1
بابەتی داخراو Shwan Drug Dictionary
۔2016/04/12۔ : ۔Sarchia Banokay۔۔Shwankkl۔
1
بابەتی داخراو یاری card pro یارییەكی زۆر خۆش بۆ ئەندرۆید
۔2015/08/31۔ : ۔Arastooabbasi۔۔Shwankkl۔
1
بابەتی داخراو با شترین و دەوڵەمەندترین پرۆاگڕامی کوردی ئاندرۆید ب
۔2015/07/07۔ : ۔زانست۔۔Hunerlove۔
1
بابەتی داخراو چیرۆك 6
۔2015/04/20۔ : ۔Shwankkl۔
0
بابەتی داخراو بەرنامەی جوانكاری
۔2015/04/05۔ : ۔Shwankkl۔
0
2
0

پەڕەکان