تۆ لێرەیت

ماڵەوە سه‌‌کۆ
 زمانی کوردی
بابەتی داخراو پرسیار سه باره ت به کوردی نووسین له کومپیوتردا
۔2013/08/25۔ : ۔Kurdpower۔۔Sirvanbabaei۔
8
بابەتی داخراو Kurdish Unicode Keyboard
۔2013/08/01۔ : ۔Şawdêr۔۔Şawdêr۔
2
بابەتی داخراو تەختەکلیلە کوردییەکەی ئای ئۆ ئێس!!!
۔2013/07/27۔ : ۔لاوەند۔۔لاوەند۔
4
بابەتی داخراو چۆن كیبۆڒڒردی كوردێئایتیگرووپ بەكاربێنم لە وین٨
۔2013/06/29۔ : ۔لاوەند۔۔لاوەند۔
7
بابەتی داخراو هاوکاریکردن
۔2013/06/17۔ : ۔Nbaghm۔
0
بابەتی داخراو like لە دیکتیۆ
۔2013/06/05۔ : ۔لاوەند۔۔Dilangilli۔
3
بابەتی داخراو Google translate
۔2013/06/01۔ : ۔Daniel۔۔ئۆرەنج۔
1
بابەتی داخراو هەلبژاردنی فونتی کوردی لە Office 2013
۔2013/05/23۔ : ۔Daniel۔۔Ehmed88۔
3
بابەتی داخراو فۆنت بۆ وێبپەڕ
۔2013/05/22۔ : ۔Sia۔۔Şawdêr۔
8
بابەتی داخراو بەکوردی کردنی نەخشەکێشی گوگڵ
۔2013/05/20۔ : ۔هیوا۔۔هیوا۔
41

پەڕەکان