تۆ لێرەیت

ماڵەوە سه‌‌کۆ
 زمانی کوردی
0
بابەتی داخراو وەرگیرانی ویبسایتی desmos
۔2014/04/29۔ : ۔Reben80۔
0
بابەتی داخراو وەرگێڕانی وشەی ئینگلیسی بە پاشگری able
۔2014/02/21۔ : ۔Fatah۔۔Umedkurd۔
3
بابەتی داخراو فه رهه نگ
۔2013/12/30۔ : ۔Zandy۔۔توانا نوری۔
1
بابەتی داخراو واتای ئەم وشەیە چییە بە کوردی ؟
۔2013/12/16۔ : ۔BrYaR_HawlerY۔۔BrYaR_HawlerY۔
4
بابەتی داخراو ناوێکی لێ بنێ
۔2013/11/25۔ : ۔Jinamohamad۔۔Dilangilli۔
2
بابەتی داخراو ماناى ئەم وشەیە بە کوردى چییە؟
۔2013/11/21۔ : ۔MoeinMYusuf۔۔MoeinMYusuf۔
4
بابەتی داخراو نووسینی کوردی
۔2013/11/17۔ : ۔Komar۔۔Komar۔
6
بابەتی داخراو سەڤانا/ساڤانا
۔2013/11/09۔ : ۔هیوا۔۔هیوا۔
2
بابەتی داخراو Nwsin ba kurdi la iPad
۔2013/10/29۔ : ۔هیوا۔۔Hajar Khoshnaw۔
3

پەڕەکان