تۆ لێرەیت

ماڵەوە سه‌‌کۆ
 پرسیار و وەڵام
بابەتی داخراو فێرم كه ن سوپاستان ده كام
۔2002/11/18۔ : ۔Kurditgroup_Anon۔۔Kurditgroup_Anon۔
3
بابەتی داخراو GOOGLE
۔2002/11/17۔ : ۔Kurditgroup_Anon۔۔Kurditgroup_Anon۔
13
بابەتی داخراو فێربوون
۔2002/11/17۔ : ۔Kurditgroup_Anon۔۔Kurditgroup_Anon۔
1
بابەتی داخراو Kurdish Windows XP
۔2002/11/15۔ : ۔Kurditgroup_Anon۔۔Kurditgroup_Anon۔
2
بابەتی داخراو چۆن گۆرانی لە کومپیۆتەرەوە بخەمە سەر سی دی؟
۔2002/11/15۔ : ۔Kurditgroup_Anon۔۔Kurditgroup_Anon۔
4
بابەتی داخراو فۆنتی خانی
۔2002/11/14۔ : ۔Kurditgroup_Anon۔۔Kurditgroup_Anon۔
8
بابەتی داخراو بانگەواز
۔2002/11/13۔ : ۔Kurditgroup_Anon۔۔Kurditgroup_Anon۔
5
بابەتی داخراو بەش كردنی هاردیسك
۔2002/11/13۔ : ۔Kurditgroup_Anon۔۔Kurditgroup_Anon۔
3
بابەتی داخراو GOOGLE
۔2002/11/12۔ : ۔Kurditgroup_Anon۔۔Kurditgroup_Anon۔
3
بابەتی داخراو یاڤا
۔2002/11/11۔ : ۔Kurditgroup_Anon۔۔Kurditgroup_Anon۔
5

پەڕەکان