تۆ لێرەیت

ماڵەوە سه‌‌کۆ
 پرسیار و وەڵام
بابەتی داخراو پرسیار PHP
۔2002/11/25۔ : ۔Kurditgroup_Anon۔۔Kurditgroup_Anon۔
7
بابەتی داخراو PDF
۔2002/11/20۔ : ۔Kurditgroup_Anon۔۔Kurditgroup_Anon۔
2
بابەتی داخراو سایتێكی بەسوود
۔2002/11/20۔ : ۔Kurditgroup_Anon۔۔Kurditgroup_Anon۔
1
بابەتی داخراو تاقیكردنەوه
۔2002/11/19۔ : ۔Kurditgroup_Anon۔۔Kurditgroup_Anon۔
4
بابەتی داخراو فۆنته كان
۔2002/11/19۔ : ۔Kurditgroup_Anon۔۔Kurditgroup_Anon۔
5
بابەتی داخراو گووگڵ
۔2002/11/19۔ : ۔Kurditgroup_Anon۔۔Kurditgroup_Anon۔
1
بابەتی داخراو وێب بلاكی كوردی
۔2002/11/19۔ : ۔Kurditgroup_Anon۔۔Kurditgroup_Anon۔
1
بابەتی داخراو دروست كردن سایت فری سێرڤه ر
۔2002/11/19۔ : ۔Kurditgroup_Anon۔۔Kurditgroup_Anon۔
5
بابەتی داخراو mailforum
۔2002/11/18۔ : ۔Kurditgroup_Anon۔۔Kurditgroup_Anon۔
1
بابەتی داخراو New Kurdish Software
۔2002/11/18۔ : ۔Kurditgroup_Anon۔
0

پەڕەکان