تۆ لێرەیت

ماڵەوە سه‌‌کۆ
 پرسیار و وەڵام
بابەتی داخراو خۆشم نازانم
۔2002/11/30۔ : ۔Kurditgroup_Anon۔۔Kurditgroup_Anon۔
12
بابەتی داخراو دروستكردنی فۆنت
۔2002/11/28۔ : ۔Kurditgroup_Anon۔۔Kurditgroup_Anon۔
1
بابەتی داخراو ویب لاگی كوردی
۔2002/11/28۔ : ۔Kurditgroup_Anon۔۔Kurditgroup_Anon۔
4
بابەتی داخراو بابەتي دوپات کراو
۔2002/11/27۔ : ۔Kurditgroup_Anon۔
0
بابەتی داخراو دژه ڤایرۆس
۔2002/11/27۔ : ۔Kurditgroup_Anon۔۔Kurditgroup_Anon۔
1
بابەتی داخراو kurdy editor
۔2002/11/27۔ : ۔Kurditgroup_Anon۔۔Kurditgroup_Anon۔
2
بابەتی داخراو بۆ ناكرێته وه؟؟؟؟؟
۔2002/11/27۔ : ۔Kurditgroup_Anon۔۔Kurditgroup_Anon۔
6
بابەتی داخراو بەروار
۔2002/11/27۔ : ۔Kurditgroup_Anon۔۔Kurditgroup_Anon۔
4
بابەتی داخراو ‌‌‌‌یونی پاد
۔2002/11/26۔ : ۔Kurditgroup_Anon۔۔Kurditgroup_Anon۔
2
بابەتی داخراو پرستیژ
۔2002/11/26۔ : ۔Kurditgroup_Anon۔۔Kurditgroup_Anon۔
1

پەڕەکان