تۆ لێرەیت

ماڵەوە سه‌‌کۆ
 پرسیار و وەڵام
بابەتی داخراو press ctrl alt delete to restart
۔2013/11/18۔ : ۔Daniel۔۔Sirwanlatif۔
5
بابەتی داخراو win 8 PRSYAR
۔2013/11/13۔ : ۔Daniel۔۔Ahura۔
1
بابەتی داخراو وەرگێڕی گووگڵ
۔2013/11/08۔ : ۔Daniel۔۔Daniel۔
13
بابەتی داخراو فیزیا
۔2013/11/05۔ : ۔Aras۔۔Dilan۔
2
بابەتی داخراو پڕۆژەی ژێرنووسی کوردی
۔2013/11/01۔ : ۔خالید۔۔Bardaqani۔
37
0
بابەتی داخراو كێشەی نوسینی كوری لە iWork لە ماك
۔2013/10/30۔ : ۔Sia۔۔Dlawarmahmud۔
4
بابەتی داخراو یونیکورد لە مایکرۆسۆفت ۆورد بۆ ماک
۔2013/10/28۔ : ۔هیوا۔۔Halgurdjaf۔
6
5
0

پەڕەکان