بمخوێنەوە
ئایا دەزانیت ئەگەر هاتوو تەختەکلیلی کوردئایتیگرووپ بەکاربهێنیت، ڕزگارت دەبێت لە وەرگێڕانی فۆنتە کۆنەکان؟ چونکە دەقی نووسراو خۆی یونیکۆودە و پێویست بە وەرگێڕان ناکات و لە سەر هەموو سیستمە جیاکاندا بێجیاوازی دەردەکەوێت. دەتوانیت لە بەشی داگرتن ئەم تەختەکلیلە دابگریت.