تۆ لێرەیت

ماڵەوە سه‌‌کۆ پرسیار و وەڵام

ته له فۆن

Raman Kardo

Raman Kardo

بڵاوکراوەتەوە

2007/06/28

دۆخی بوچوون

خوێندنەوە  ۔2۔ )

ئه م کاته تان باش، به ڕێزان من ئه مه وێ کاتێک ته له فۆنم بۆ دێت بۆخه تی ماڵه وه به کۆمپیۆته ره که م جواب بده مه وه، واته له باتی ته له فۆنه که کۆمپیۆته ره که م جه ر ه س لێ بدات و قسه ی پێ بکه م، هه وڵم دا له پڕۆ گرامی
، Dial Pad که ڵک وه رگرم باش نه بوو، تکایه کێ پڕۆ گرامێکی له و بابه ته ی پێ شک دێت؟؟؟

سلاو لا دامازرعنارانی کورد ای تی گروپ داستان خوش

ئه ی هاوار کاک ئارام وام زانی جوابی پرسیاره که ی منت داوه ته وه!!!!!!!!