تۆ لێرەیت

ماڵەوە سه‌‌کۆ دیـــزاین

گرفتێکی جددی بۆ کاری گرافیک و نوسین

Qandil

Qandil

بڵاوکراوەتەوە

2006/09/03

دۆخی بوچوون

خوێندنەوە  ۔2۔ )

برایان، بۆچی بەرنامه کانی وه کو په یج مه یکه ر و ئین دیسایگن و فریی هه ند و ... هتد ناتوانن به کوردی بنووسن.
> هۆی چییه و چۆن چاره ده کرێت؟
> سپاس

ئۆفیسی كوردی ٢٠٠٢ بەكار ببە
http://www.all4kurds.net/arshif.php?subaction=showfull&id=1130980114&archive=&start_from=&ucat=1&

بە ڕێز دیزاین کار، ئا یا ئۆفییسی 2002 چارە سە ره بۆ بە کوردی نووسین لە ئین دیزاین؟؟
بەڕیشی کێ ڕە وایە ئە و هه موو تێکسته به و شیيه یه بکڕێت بە کوردی، خۆت دە زانی کاری ئین دیزاین و پەبڵشین هه مووی تێکست نووسینە و کارێکی ئا سا ن نیه ئه و هە موو تێکسته کۆپی و پەیست بکرێت !!!
خۆ ئە گە ر بته وێت ڕۆژنا مه یە ک یا ن گۆڤارێک بە ئین دیزاین بکە یت لە وا نە بێت ما نگا ن بخخایە نێت و دوای تە وا بوونیش قە رە ی کاری لە و جۆ ره نە کەویتە وه جارێکی تر!!
بۆ یە باشتر وایە هە میشە لە بیری چارە سەرێکی گوونجاو دابین بۆ بە جیها نی کردن و نا ساندنی فۆنتی کوردی لە پرۆگرا مە پێشکەوتووە کاندا .

خۆشیتان ئاواتمە
کاروان سێسەد وبیست