تۆ لێرەیت

ماڵەوە سه‌‌کۆ پرسیار و وەڵام

prsyar

beginer

Beginer

بڵاوکراوەتەوە

2005/11/10

دۆخی بوچوون

خوێندنەوە  ۔1۔ )

pash slaw
programekm haya agar btwanet kasek yarmatim bat la programkrdnya zor mamnun abm

Write a program in c or pascal or java or c++ that translates an arithmatic expression written in nifix form in post fix form

zor soepas

nifix form و post fix form ، یەک تۆز روونی کەرەوە ، ئەو دوانە چین ؟