تۆ لێرەیت

ماڵەوە سه‌‌کۆ لینک ‌و پرۆگرام

پرۆگرامێكی ( كچانه یان ژنانه ) فه ر موون

Kurditgroup_Anon

Kurditgroup_Anon

بڵاوکراوەتەوە

2004/01/29

دۆخی بوچوون

خوێندنەوە  ۔4۔ )

سڵاو به ڕێزان : ئه م پرۆگرامه كه و ته به ر ده ستم : به ڕاستی به جوانم زانی كه بیخه مه به رده ستی ئه و
به ڕێزانه له كچان یان ژنان . كاری ئه م پرۆگرامه گۆڕینی ‌قژ و ئارایشت كردن به ئاره زووی خۆت به هه ر حاڵ
بۆ تاقی كردنه وه تۆزێ كاری پێ بكه .. تابڵێ ی پرۆگرامێكی جوانه و كاری ئاسانه . ئاماده كراوه >>>> فه ر موون .

( MAGGI 60 )
داگرتن :.......... هینه كه شی ..................هه یه ....................... ؟

http://5star.freeserve.com/Homehob/files/maggi60.exe

لینكی سه ره كی پرۆگرامه كه :
http://www.sollab.net/maggi/register.html

گۆران كوردی

بەڕاستی شتێكی جوانە دەست خۆش كاك گۆران گیان

گه ر بته وێت وێنه یه كه به ژماره ببینیت و بیگۆڕیت ئه م لینكه تاقی بكه ره وه : فه رموو

http://www.text-image.com/convert/

گۆران كوردی

زور سوپا‌س گۆران گیان بۆئه و بابه ته جووانانه؛ته مه ن درێژبیت بۆمان.

له گه ڵ ئێوه ی خۆشه ویستدا.................

گۆران كوردی