تۆ لێرەیت

ماڵەوە سه‌‌کۆ پرسیار و وەڵام

چۆن به ئینگلیزی بنوسم؟

Dastan

Dastan

بڵاوکراوەتەوە

2003/09/01

دۆخی بوچوون

خوێندنەوە  ۔5۔ )

چۆن به ئینگلیزی بنوسم له م سایته ؟؟

كاك داستان دەبێت ( Ctrl , Alt ) پێكەوە داگریت

كاتێك بە كوردی دەنووسیت لێرە پاشان ئەتەوێت ‌وشەیەك به ئینگلیسی بنووسیت دوگمەی بەر دەستت كه نووسراوه Alt داگره .

زۆر سوپاستان ده كه م ئازیزان
Barasti Siteke zor xosha Afarin bo Awanay Ka am Siteayan Drost Kerdowa Zor daway leburdin akam ka Mn ba Nusini Latene Anusem ger Regam pe Bdan Balam la Nusini Latene Xeraterem u la Nusinakay Ter Wata La Nusini Kurdida Hamu Pitekem Bo Nadozretawa Boya zor daway leburdin akam Ger regam pe bdan Ger na awa abe Waku ewa u Lasareshem pewesta ka Ba Kurdi binosim
Ja nazanem Walame EWA chi abet
Lagal Rezm bo eway Xoshawist

دەست خۆشی له كاك بەردەقانی بكه كه وەستای ئەم سایته جوانەیه. وه بۆ پرسیارەكەشت هەر وڵامەكەی لای كاك بەردەقانیه.

Slaw u Rez Bo Eway Barez
Sopaset akam kaka Karem Qubadi u Dast Xosh kaka Bardaqani
U her bzhe kaka Bardaqani bo Am sitea Jwana
balam ger bet u Paywandim pewa bkait la Her jegayek bet awa mn zor peshniyare jwan jwanm laya Ger betu tosh rat laser bet awa Ziyay bkait Ger na Her bzhet u Heresh dast xosh bet
Supase kaka karem qubadish akain bo away ka nawi kaka bardaqani pewitin bo away dast xoshi le bkain
her bzhe eway barez
Bratan Dastan